Ga naar hoofdinhoud

Robert van der Laarse heet je welkom op zijn website Blues in Focus.

Deze website gunt saxofoondocenten en leerlingen een kijkje in de keuken van de saxofoonmethode’s:

  • Skills & Scales in Focus: deel 1 en 2
  • Blues in Focus: deel 1
  • Blues in Focus deel 2
  • Jazz in Focus: deel 1
  • Jazz in Focus deel 2
  • Skills & Scales in Focus: deel 3 en 4

Elk boek heeft zijn eigen webpagina waarnaar je via bovenstaande balk kunt klikken.

Je kunt er:

  • meer lezen over de inhoud van dit deel van de lesmethode
  • luisteren naar een compilatie van bijbehorende meespeel-CD
  • bladmuziek van één les downloaden
  • leuke film- en geluidsfragmenten bekijken die te maken hebben met de 5 lesunits.

Veel plezier!

Muzieklessen

Naast mijn werk als freelance saxofonist, ben ik mij gaan richten op het doceren van saxofoon bij verschillende muziekinstellingen. In de loop van ruim 20 jaar ervaring met individuele leerlingen en groepslessen is een aantal lesboeken ontstaan die zeer doeltreffend en populair zijn gebleken bij veel van mijn leerlingen.

Vanaf 2010 ben ik saxofoon workshops voor grote groepen (40 pers.) gaan geven. De groepsdynamiek, de sound van al die saxen bij elkaar en het enthousiastme van de deelnemers geven mij als docent veel inspiratie en energie! Tijdens de workshops maak ik ook dankbaar gebruik van de lessen uit m’n “Blues in Focus” reeks.

Deze lesmethode “Blues/Jazz in Focus” is bedoeld als inleiding tot improvisatie en het spelenderwijs begrijpen/toepassen van eenvoudige theorie/akkoordenleer. Ze laat veel ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van ieder individuele leerling. Zo kun je als docent/leerling nadruk leggen op aspecten als articulatie, techniek, frasering en timing.

Bovenal probeer ik natuurlijk als docent in de muzieklessen het speelplezier te optimaliseren en vooral een beroep te doen op de eigen creativiteit van de leerlingen. De meespeel CD’s zijn daarbij een dankbaar hulpmiddel.

Bronvermelding foto’s:  Yaija Enjalbert / Com on Kustom / DW images.

Back To Top